Vetődési technika: labdára vetődés | YouCoach Skip to main content

Vetődési technika: labdára vetődés

Vetődési technika: labdára vetődés

 
Célkitűzés
Felszerelés
 • 5 jelzőrúd
 • 2 szabályos méretű nagykapu
 • labdák
 • tányérbóják
Előkészítés
 • Játéktér: 16x16 méter
 • Játékosok száma: 6 kapus
 • Időtartam: 30 perc
 • Sorozatok száma: 6x5 perc 
Összegzés Másodlagos célkitűzések
Kapusedzés: vetődés és labdafogás, labdaátadás és elrúgás technikája
Technique for getting up, Catching technique, Saves technique, Eye-hand coordination, Vestibular information, Passzolás, Láb-belső, Telirüszt, Medium pass, Kapura rúgás
Szervezés

Alakítsunk ki egy 16x16 m-es játékteret, és ezen belül, a 4 sarokra helyezett 1-1 tányérbójával, egy 8x8 m oldalú négyzetet, és ennek pontosan a közepére szúrjunk le egy (az ábrán sárga) jelzőrudat. A négyzeten belül jelöljünk ki egy keresztet 4 (az ábrán kék) jelzőrúddal, amelyek a középen lévő jelzőrúdtól 2-2 méter távolságra vannak (ezek jelölik a kapusok által használható 1-1 „szeletet”). A középső (sárga) jelzőrúd köré helyezzünk el 4 (az ábrán sárga) tányérbóját, amelyek a gyakorlást végző kapusok kiindulópontjait jelölik. A 6 kapus az ábra szerint helyezkedik el: A és B (a gyakorlást kezdő 2 kapus) a kereszt közepén lévő sárga jelzőrúd két oldalán, egymásnak háttal; D, C, E és F a középső négyzet 4 csúcsát jelző bóják mellett, mindegyikük labdával. A játéktér 2, szemben lévő oldalának közepére helyezzünk 1-1 szabályos méretű nagykaput, amelyek egymással szemben és egymástól 16 méter távolságra állnak.

Leírás
 • A gyakorlást végző 2 kapus (az ábrán A és B) feladata, hogy rávetődjenek a másik 4 kapus által elrúgott labdákra, mindig a négyzet adott „szeletén” belül maradva
 • A nagy négyzet 1-1 oldala szerint, a belső két kapus felváltva egyszer jobbra, egyszer balra vetődik (a példán a B kapus a D által elrúgott labdára vetődik, majd oldalirányban arébb megy és a C által elrúgott labdára vetődik; az A kapus ezzel egyidejűleg fordított sorrendben végzi ugyanezt, tehát először a C által elrúgott labdára vetődik, majd a D által elrúgott labdára) 
 • A „szelet” segít a vetődési irány megtartásában 
 • Előrevetődéskor a lábakkal a labda irányába kell lökni magukat 
 • A labdát a C és D játékosok (kapusok) rúgják 
 • Eközben az E és F kapusok egymásnak passzolgatják a labdát (labdaátadás és -átvétel) 
 • A külső labdák soha nem állnak meg, tehát amikor az A és B kapusok belül „szeletet” váltanak (óramutató járása szerint), akkor az E kapus a C felé fordul, és vele kezd passzolgatni 
 • A középen lévő A és B kapusnak eközben a labdát a D és F kapus rúgja, ezt kapják el vetődéssel először balra, majd jobbra, illetve fordítva, és így tovább...
 • Amikor az A és B kapus körben végighaladt a négyzet „szeletein”, az egyik az egyik kapuba sprintel, a másik a másikba, és védik a kaput, amelyre 1-1 társuk (akiknél éppen akkor labda van) kapura fog rúgni (gyors kapuba helyezkedés a kapura rúgások védéséhez)

 

Szabályok
 • A középen gyakorló kapusok egy teljes kört tesznek meg óramutató járása szerinti irányban 
 • A kapusok a belső négyzet minden „szeleténél” egyszer jobbra és egyszer balra vetődnek 
 • A külső kapusoknak olyan erősen kell elrúgniuk a labdát, hogy a középső kapusok megfelelően tudják időzíteni a technikai elem végrehajtását, utána a felállást és a helyezkedést 
 • Az utolsó két rúgás a 2 szabályos nagykapuba való gólszerzésre irányul, tehát irányuk nincs előre meghatározva 
 • Minden teljes kör ismétlés után váltjuk a középen gyakorló két kapust (forgó váltás a külső kapusokkal) 
Variánsok
 1. 2 vagy több teljes kört végeznek 
 2. Változtassuk belső körben történő oldalváltások irányát (óramutató járásával ellentétesen) 
 3. Határozzuk meg a kapusoknak rúgott labda kötelező repülési magasságát (lapos, magas, félmagas) 
 4. A külső kapusok az utolsó két rúgás előtt passzolhatják egymásnak a labdát (legfeljebb egyszer) 
Edzői feladatok
 • A gyakorlattal sok kapust lehet foglalkoztatni (maximum 6-ot) 
 • A labdára rávetődés nem egyszerű elem, hosszú analitikai munkát igényel (foglalkozni kell a vetődés, labdafogás és felállás technikájával) 
 • Ha a kapusok képzettsége elég magas szintű, akkor a gyakorlatot használhatjuk a technikai felkészültség szintjének felmérésére is 
 • A gyakorlat két részből áll: az analitikus rész (előre lehet tudni, hogy hova megy a labda) és a kognitív rész (a labda iránya és íve ismeretlen) 
 • Az edző ne állítsa meg a gyakorlást, ha a technikai elem végrehajtása nem helyes, hanem hagyja, hogy végigcsinálják a teljes kört, és utána pihenőként fordítson néhány percet a részletek elmagyarázására és a hibák elemzésére 
 • Foglalkozzunk a rúgási technikával (precizitás, erő adagolása, egyensúly) és a labdaátadási technikával (precizitás, intenzitás, testtartás, labdaérintés) 

Kapcsolódó tartalmak