Több játékos kombinálása kapura rúgással – Club Atlético de Madrid | YouCoach Skip to main content

Több játékos kombinálása kapura rúgással – Club Atlético de Madrid

Több játékos kombinálása kapura rúgással – Club Atlético de Madrid

 
Célkitűzés
Felszerelés
 • 2 sorfalbábu (vagy jelzőrúd)
 • 4 tányérbója
 • labdák
 • 1 kapu
Előkészítés
 • Játéktér: 60x50 méter
 • Játékosok száma: 12 + kapus
 • Időtartam: 20 perc
 • Sorozatok száma: minden játékos 4-4x rúg kapura jobbról és balról
Összegzés Másodlagos célkitűzések
Több játékos közötti passzolások kombinációja frontális helyzetből történő kapura rúgással
Irányított labdafogadás, Szabadulás, Passzolás, Faljáték, Kapura rúgás, Faljátékos, Pass back, Beékelődés, Touch with approaching move
Szervezés

A gyakorlathoz a szabályos félpálya teljes területét használjuk. Helyezzünk el 4 kiindulási tányérbóját az ábra szerint. Állítsunk két sorfalbábut a büntetőterület szélére, ezek két védőt imitálnak. A játékosok párokban állnak a 4 tányérbója mellé (lásd az ábrát). A labda az alapvonalnál elhelyezkedő játékosoknál van. 

Leírás
 • A gyakorlat helyes lebonyolítása:
 1. Az A játékos passzolja a labdát a B játékosnak
 2. A B játékos visszaadja a labdát, figyelembe véve az A játékos A1 helyre történő közeledő mozgását
 3. Az A játékos hosszú passzolást véget a C játékosnak, aki C1 helyre közelít felé
 4. A C játékos passzolja a labdát a B játékosnak, figyelembe véve annak B1 helyre történő közeledő mozgását
 5. A B játékos faljátékot végez a C játékos C2 helyre történő, a pálya belseje felé irányuló mozgására
 6. A C játékos passzolja a labdát a D játékosnak, aki a sorfalbábu "emberfogásából" szabadulva D1 helyre fut 
 7. A D játékos elébemegy a labdának és megállítás nélkül továbbpasszolja a B társának a B2 helyre történő közép felé tartó beékelődésére 
 8. A B játékos kapura rúg 
 • Az akció végén a játékosok forgása a következpképpen történik:
  • Az A játékos megy a C játékos helyére prende il posto di C
  • Az C játékos megy a D játékos helyére 
  • A B játékos beáll az E játékos sorába 
  • A D játékos megy az A játékos helyére 

Végezzük el a gyakorlatot az ellenkező irányból is (a sorrend előző tükörképe)

 

Edzői feladatok
 • A passzolásoak mindig mozgás közben fogadják, így dolgozva a szabaduláson 
 • A gyakorlattal az irányított átvételen, a faljáték alapkészségén és a kapura rúgáson dolgozunk 
 • Fordítsunk figyelmet arra, hogy a mozgásokat a megfelelő időzítéssel végezzék (ne szaladjanak a társuktól érkező passz elé) 
 • A passzolások erejét adagolják megfelelően, hogy ezáltal segítsék társuk rákövetkező rúgását 
 • A csapattársak forgása dinamikusan történjen

Kapcsolódó tartalmak