Térkeresés, irányított labdaátvétel és passzolás | YouCoach Skip to main content

Térkeresés, irányított labdaátvétel és passzolás

Térkeresés, irányított labdaátvétel és passzolás

 
Célkitűzés
Felszerelés
 • 4 jelzőbója
 • 4 jelzőrúd
 • labdák
Előkészítés
 • Játéktér: 20x20 méter  
 • Játékosok száma: 5
 • Időtartam: 12 perc
 • Sorozatok száma: 5x2 perc, köztük 30 másodperc passzív pihenő 
Összegzés Másodlagos célkitűzések
Szabadulás úgymint a szabad tér keresése, irányított labdaátvétel és továbbítás
Sensory processing, Tájékozódás, Vestibular information, Speed stamina, Quickness, First touch, Irányított labdafogadás, Labda uralása, Passzolás, Ellenmozgás
Szervezés

Helyezzünk el 4 jelzőbóját úgy, hogy rombusz alakzatot alkossanak, amelynek 1-1 oldala 20 méter hosszú. Ennek a rombusznak a közepén, a jelzőrudak segítségével alakítsunk ki egy kisebb rombuszt, amelynek 1-1 oldala 5 méter hosszú. A nagy rombusz és a kis rombusz csúcsai egy irányba mutatnak. Minden jelzőbója mellé állítsunk egy játékost (az ábrán B, C, D és E-vel jelölve). Az 5x5 méteres középső rombuszba állítsunk egy játékost (a példán A-val jelölve). A gyakorlás 3 labdával kezdődik: 3 játékosnál labda van (az ábrán B, C és D), a negyedik külső játékosnál (E) nincs. A kb. 2 perces sorozatok végén a belső (a középső rombuszban lévő) játékost felváltja egy külső játékos. A sorozatok száma megegyezik a gyakorlásban részt vevő játékosok számával azért, hogy minden játékos játsszon a középső rombuszban is.

Leírás
 1. A középső A játékos kilép a rombuszból és átveszi a B játékostól érkező labdát
 2. Az A játékos irányított labdakezelést végez és labdavezetéssel áthalad az 5x5 méteres rombuszon
 3. Az A játékos passzolja a labdát az E játékosnak 
 4. Az A játékos ezután rögtön megfordul és a rombusz szemben lévő oldalára megy, a „szabad térbe”, hogy átvegye át a labdát a C játékostól

 

 

 1. Az C játékos passzolja labdáját az A játékosnak (5. átadás)
 2. Az A játékos irányított labdakezelést végez és labdavezetéssel  áthalad az 5x5 méteres rombuszon (6. mozgás) 
 3. Az A játékos annak a játékosnak passzolja a labdát, akitől először kapta, vagyis a B játékosnak (7. átadás) 
 4. Az A játékos ismét a rombusz szemben lévő oldalára megy, hogy átvegye át a labdát a D játékostól (8. mozgás)

 

 

 • A gyakorlás folyamatos a sorozat teljes időtartama alatt (kb. 2 perc) 
 • Minden sorozatban más játékos áll a középső rombuszban

Szabályok
 • Határozzuk meg a labdakezelés vagy irányított labdaátvétel típusát, amelyet a középső játékosnak jobb vagy bal lábbal kell végeznie 
 • A középső játékosnak a labdaátvétel érdekében végzett szabad térre mozgása történjen a jelzőrúd mind jobb, mind bal oldalán (azért, hogy lábat és irányt váltson) 
 • A középső rombusz jelzőrúdjai ellenfeleket (sorfalbábukat) jelentenek
 • Tartsanak fenn nagyfokú fürgeséget és gyorsaságot a gyakorlás végzésének minden technikai elemében: átadás, szabadulás, irányított labdaátvétel, labdavezetés
Variánsok
 1. Növeljük a két rombusz méretét (pl. 30x30 és 10x10 méter 
 2. A lapos rúgások helyett olgozzunk magasan ívelt labdákkal (ezáltal a magasan ívelt labdák kognitív felmérésén és irányított átvételén dolgozunk)
Edzői feladatok
 • A játékosok a gyakorlás során végig emelt tempóban dolgozzanak
 • A gyakorlás célja, hogy az A játékos szabaddá tegye a passzolási vonalat társa számára azáltal, hogy a jelzőrúdhoz (ellenfél) képest oldalirányban helyezkedik, hogy szabad térben legyen, ahol átveheti a labdát
 • A játékosnak az irányított labdakezelés végrehajtását megelőző mozgása úgy történjen, hogy tévessze meg lehetséges ellenfelét (pl. úgy, hogy nem álló helyzetből indul, hanem oda-vissza mozgást végez)
 • A láb legyen enyhén ellazítva, mert így tudja tompítani a labdával való ütközés erejét és elősegíteni a hatékonyabb irányított labdaátvételt
 • A passzolás végzésekor a játékosnak le kell zárnia a mozdulatot: a labda megrúgása után a láb mozgásának követnie kell a labda ívét (rúgóláb lendítése) 
 • A labda továbbításakor a bokának merevnek kell lennie a labdához érés pillanatában, odafigyelve arra, hogy a láb melyik része érintkezik a labdával

Autore

Kapcsolódó tartalmak