Passzsorozat mélységi játékkal és támogató mozgással | YouCoach Skip to main content

Passzsorozat mélységi játékkal és támogató mozgással

Passzsorozat mélységi játékkal és támogató mozgással

 
Célkitűzés
Felszerelés
 • 5 bója
 • Labdák
 • Tányérbóják
Előkészítés
 • Játéktér: 20x20 méter
 • Játékosok száma: 5
 • Időtartam: 12 perc
 • Sorozatok szám: 2, egyenként 5 perc időtartammal (1 perc passzív pihenővel a sorozatok között)
Összegzés Másodlagos célkitűzések
Passzsorozat körmozgással és mélységi játékkal
Proprioceptive informations, Anticipation, Perifériás látás, Type of run, Passzolás, Irányított labdafogadás, Give and support, Change of position, Szabadulás
Szervezés

A gyakorlatot végezzük 20x20 méteres területen (behatárolhatjuk tányérbójákkal). A gyakorlótéren belül, 4 bója segítségével jelöljük ki egy rombusz csúcsait. Az ötödik bóját helyezzük el a rombusz közepén (központi bója). A rombusz csúcsait jelző 4 bóját egyaránt 8-9 méterre állítsuk fel a központi bójától. A játékosok a rombuszt függőlegesen kettéosztó vonal egyik oldalára helyezkednek (az ábrán a fehér vonal). A játékosok a láncot alkotó mozgásokat és passzokat balra kezdik kivitelezni, majd a rombusz jobb felére helyezkednek és ugyanezt az átadási láncot ismétlik meg ellenkező irányban.  A gyakorlat megszakítás nélkül folytatódik 5 percen keresztül, miközben folyamatosan változtatjuk a láncot alkotó játékosok kiinduló helyzetét.

Leírás
 • Az átadási lánc a labdát birtokló „A” játékostól indul, aki a rombusz középvonalán, az alsó csúcsot jelző bója közelében helyezkedik el 
 • A rombusz középvonalán, a labdához közelebb található „E” játékos üres területre fut be (a rombusz jobb oldali zónájába)
 • A rombusz középvonalán, a labdától távolabb helyezkedő másik, „D” játékos „E”-hez képest ellenkező irányú mozgást végez és a labdát kérve támogatólag lép fel. Az ellenkező csúcsban „C” játékosnak passzolva oldalt vált és közelebb helyezkedik társához, akinek továbbította a labdát
 • Ezzel egy időben „A” játékos középre helyezkedik, átvéve az „E” játékos által üresen hagyott pozíciót
 • „B” játékos átveszi „A” helyét a rombusz alsó csúcsában

A passz- és mozgássorozat végén tehát a következő felállást kapjuk:

A jobb oldali csúcsban „B” helyet cserélt „A”-val; (a labdát birtokló) „C” játékos nem változtatott helyet; „A” és „D” a rombuszt függőleges elválasztó, központi vonalon helyezkedik el. Tehát a kialakult helyzetben a „B” játékos által előzőleg elfoglalt pozíció marad szabadon (a rombusz bal oldali csúcsa).

Ugyanezt a passzsorozatot végeztetjük el a rombusz jobb felében, a labdát ellenkező irányban járatva: a gyakorlat a kiindulópontból indul (alsó csúcs, „C” játékos birtokolja a labdát), a központi vonalon a labdához közelebb helyezkedő „D” játékos üres területre fut be az oldalsó, szabad bója irányába mozogva ki. „A” játékos támogató, „D”-vel ellenkező irányú mozgást végez, hogy passzt kaphasson.  A többi játékos az előzőekben leírtak szerint változtat helyet, majd az egész gyakorlat kezdődik elölről.

 

Szabályok
 • Az átadásokat végeztessük első szándékból vagy maximum 2 érintést engedélyezve (labdaátvétel és átadás)
Edzői feladatok
 • Fordítsunk kiemelt figyelmet a labdaátvételt kísérő testtartásra és a játéktér szemmel tartására
 • Figyeljünk a labdaátvételnél használt lábra, hogy a következő játékelem kivitelezése zökkenőmentes legyen
 • Helyezzünk hangsúlyt a körmozgás szakaszainak időzítésére, amik a társak mozgásától és a labda gyorsaságától függenek

Kapcsolódó tartalmak