Kapusedzés: labdaátvétel és átadás a szabadon lévő társnak | YouCoach Skip to main content

Kapusedzés: labdaátvétel és átadás a szabadon lévő társnak

Kapusedzés: labdaátvétel és átadás a szabadon lévő társnak

 
Célkitűzés
Felszerelés
 • 1 szabvány méretű kapu
 • Labdák
Előkészítés
 • Játéktér: 40,32x16,5 méter (büntetőterület)
 • Kapusok száma: 4
 • Időtartam: 20 perc
 • Sorozatok száma: kapusonként 8 ismétlés (a kapusok aktívan részt vesznek a gyakorlatban, mint segítők)
Összegzés Másodlagos célkitűzések
A lábtechnika, a támadó technika és a helyzetfelismerés alapelveire épülő, átfogó gyakorlat kapusok számára
Goalkeeper concentration, Goalkeeper positioning, Anticipation, Vestibular information, Perifériás látás, Passzolás, Irányított labdafogadás, Széles külső fókusz, Body positioning, Read the intentions, Bemelegítés
Szervezés

A gyakorlatot lehetőleg végeztessük a büntetőterületen belül. „A” kapus a szabvány méretű kapuba helyezkedik, és felkészül a passz fogadására. Az edző a tizenhatos egyik csúcsában vesz fel pozíciót, tőle jobbra és balra, 5 méter távolságra pedig két másik („B” és „C”) kapus várakozik. A negyedik, „D”-vel jelölt kapus a tizenhatos ellenkező oldali csúcsát foglalja el megfelelő mennyiségű labdával (az ábrán a tizenhatos jobb sarkában találjuk).

Leírás
 • „A” kapus közelebb mozogva kéri a labdát „D”-től
 • Amint labdát kap, „A” irányított labdaátvétellel oldalt vált, és továbbítja a játékszert  „B” vagy „C” jelű társának, akik az ellenkező oldalon várakoznak
 • Miközben „A” labdát kap és irányba fordul, az edző emberfogással kilép az egyik kapusra („B” vagy „C”)
 • „A” kapusnak gyorsan fel kell mérnie a helyzetet, és a lehető legegyszerűbben passzolnia a szabadon lévő társának (akit nem fog az edző)

 

Szabályok
 • Ha a „D”-től labdát kapó „A” kapus nem emeli fel a fejét, hogy megnézze, melyik társa van szabadon, ismételtessük meg a gyakorlatot
 • Amint „D” felkészül, hogy „A” kapusnak passzolja a labdát, az edzőnek ki kell lépnie emberfogásra a két, közelében lévő kapus egyikére
 • A gyakorlat felénél cseréljük fel a kiindulási oldalt és a kapusok pozícióját a tizenhatos két csúcsában
 • Minden 8. ismétlés után rotáljuk a kapusokat a különböző pozíciókban
Variánsok
 1. Amikor a szabadon lévő („B”) kapus passzt kap a kapuban lévő társtól, megpróbál gólt szerezni belőle (átmeneti fázis). A lövést a lehető leggyorsabban kell leadnia abból a helyzetből, ahol a labdát átvette; lövés helyett a kapus lekészítheti a labdát az ellenkező oldali csúcsban lévő („D”) társának, aki befejezi a támadást (a társ előkészítését követő kapura lövés)
Edzői feladatok
 • Figyeljünk a lábtechnika alapmozzanataira (irányított labdaátvétel és átadás)
 • Helyezzünk hangsúlyt a passz technikai kivitelezésére: intenzitás, gyorsaság és a rúgás pontossága
 • Ösztönözzük a kapus nagy területre kiterjedő figyelmét a labdaátvétel fázisában
 • Fordítsunk kiemelt figyelmet a gyors átmeneti fázisra, amely során a labdát birtokló kapus befejezi a támadást. „A”-nak gyorsan, megfelelő helyezkedéssel kell reagálnia a gól elkerüléséhez

Kapcsolódó tartalmak