Hiba: mikor avatkozzunk be? | YouCoach Skip to main content

Hiba: mikor avatkozzunk be?

Hiba: mikor avatkozzunk be?

 
Célkitűzés
Összegzés
Ebben a cikkben néhány gondolatmeneten keresztül igyekszünk megérteni, mikor érdemes átlépni egy hibán, és mikor érdemes inkább beavatkozni
Amikor edzőkkel beszélgetek a pályán vagy képzések során, gyakran teszik fel nekem a kérdést: „ha hibáznak, mit tegyek? Hagyjam tovább játszani, vagy avatkozzak közbe?”.
Valójában - ahogy sok más, a sportolók és viselkedésük kezelését érintő kérdés esetén - nincs matematikai képlet, ami meghatározhatná a minden körülmények között helyes viselkedést. Mindenesetre, néhány gondolat segítségünkre lehet akkor, amikor a hiba bekövetkezik, így ki tudjuk választani a leghatékonyabb stratégiát.
 
Elemezzük tehát a sportteljesítmény néhány aspektusát:
  1. Mi a célom?

Hozzunk fel néhány példát: azt akarom, hogy a játékosom visszanyerje az önbizalmát egy szerencsétlen időszak után: ebben az esetben a technikai hibák azonnali kijavítása nem elsődleges, míg a játék továbbengedésének köszönhetően visszaszerezheti önbizalmát és labdabiztosságát. Ha a szellemi ellenállóképességén dolgozunk, akkor hagyjuk próbálkozni és újrapróbálkozni, adjuk meg neki a megfelelő támogatást, hogy a sikertelenségből eredő frusztrációja pozitív energiává alakuljon, felkelhessen a padlóról, és fusson neki még egyszer. Ha viszont vissza kell állítanom a szerepek és tekintély iránti tiszteletet egy játékosnál, aki leszakadóban van a csapattól és kezdi figyelmen kívül hagyni a közös munka, az edző fontosságát, akkor jobban kell éreztetnünk a jelenlétünk „súlyát”.

 

mafalda pszichológiai idézet

  1. Negatív automatizmusok vannak kialakulóban?
Ha a játékosok egy új gyakorlatot/technikai elemet először próbálgatnak, a célkitűzések és a gyakorlat kivitelezési módjának tisztázása után lehetőséget adhatunk nekik, hogy egyedül „hozzák egyenesbe” a kivitelezést. Végül is első alkalommal kell az adott mozdulatot/stílust alkalmazniuk, így megéri bizalmat szavazni nekik és hagyni, hogy maguktól javítsák ki a hibákat a kitűzött célok megvalósítása során. Gondoljunk mindenekelőtt ennek pozitív hatására nem csak az elsajátítás szintjén, de érzelmi, önbizalmi és tudatossági szinten is. 
  1. Készülnek-e negatív automatizmusok?
Egy technikai elem időbeni ismétlődése automatizmusokat eredményez. Ennek előnye, hogy az így felszabaduló figyelem új feladatokra fordítható, nagyobb teret kaphat a csapatjáték, esetleg a kognitív energiákat más célokra irányíthatjuk. Mindenesetre, ha észrevesszük, hogy a játékosnál nem hatékony technikai elemek válnak automatikussá, jobb, ha közbeavatkozunk és a megfelelő kérdésekkel, ingerekkel vezetjük a megfelelő útra (lásd a 2017 decemberében publikált cikkünket).
  1. Palloni da calcio allenamentoMilyen korú a játékos?
A kor egy olyan szempont, amit mindig figyelembe kell vennünk. Ha egyrészt igaz, hogy minél kisebbek a játékosaink, annál többször kerülnek új helyzetekbe és – az épp leírtakkal egybehangzóan – hagynunk kell őket szabadon kísérletezni, másrészt figyelembe kell vennünk korlátozott emlékezőtehetségüket és koncentrációs képességüket; ha hatékonyak akarunk lenni, elég gyorsan kell közbelépünk, hogy a gyermek emlékezzen arra a történésre, amire vissza akarunk utalni.
  1. A játékos veszélyes helyzetbe kerül vagy nem viselkedik etikusan?
Ebben az esetben gyorsan és erélyesen kell beavatkoznunk és kihangsúlyoznunk, mit helytelenítünk, milyen viselkedést várunk el és - etikátlan viselkedés esetén – az olyan értékeket is, mint a tisztelet és a felelősségvállalás.
 
Nota bene: a hatékonyság az első, nem a szépség!!!
Ne feledjük, hogy prioritásunk a cél elérése! Tehát nem arra kell törekednünk, hogy a játékosok egy tökéletesen kivitelezett, az elképzeléseinkhez maradéktalanul igazodó gyakorlattal kielégítsék az egónkat. A célt – bármit is tűztünk ki – más úton érhetjük el, kreatívabb és a játékosaink személyiségéhez, egyéniségéhez jobban igazodó módon, de mindig a jóakarat és etika határain belül.
A hibában – vagy abban, amit annak ítélünk meg – a játékosok mindig találhatnak más megoldásokat és új utakat, amik később hasznosnak bizonyulhatnak más játékszituációkban, egyúttal szórakoztatják őket és kielégítik igényüket a kísérletezésre, az alkotásra és a határok szétfeszítésére.

Photo credits: Canon PowerShot Sx710 Hs, MaxPixel.net

Kapcsolódó tartalmak